Անձնակազմ

Յոլչյան Միքայել

Տնօրեն

Եղինյան Իրինա

Ֆինանսական մենեջեր

Շահինյան Վիկտորյա

Որակի կառավարման մենեջեր

Այվազյան Ռուբինա

Դեղերի գրանցման և
անվտանգության մենեջեր

Թովմասյան Իսկուհի

Ապրանքների և ծառայությունների
իրացման գծով մենեջեր

Դարբինյան Տիգրան

Բժշկական ներկայացուցիչ

Տոնոյան Սվետլաննա

Բժշկական ներկայացուցիչ

   
Copyright © 2019 InnovaPharm LLC . Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են․ Կայքի հեղինակ WebTech Systems